Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Paweł Kowal i Borys Budka

19 października 2016. Walka o władzę. Polityka zagraniczna Polski. Reforma wymiaru sprawiedliwości. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Paweł Kowal i Borys Budka.