Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - prof. Henryk Domański, prof. Kazimierz Kik

05 grudnia 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli prof. Henryk Domański i prof. Kazimierz Kik.