Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - prof. Joanna Senyszyn, Tomasz Rzymkowski

28 stycznia 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli prof. Joanna Senyszyn i Tomasz Rzymkowski.