Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - prof. Kazimierz Kik, dr Paweł Kowal

12 lipca 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli prof. Kazimierz Kik i dr Paweł Kowal.