Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - prof. Kazimierz Kik, Jakub Majmurek

27 czerwca 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli prof. Kazimierz Kik i Jakub Majmurek.