Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - prof. Rafał Chwedoruk, prof. Kazimierz Kik

08 wrzesnia 2017. Gościem Grzegorza Jankowskiego byli prof.Kazimierz Kik i prof. Rafał Chwedoruk.