Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Ryszard Czarnecki, Zbigniew Gryglas

13 listopada 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Ryszard Czarnecki i Zbigniew Gryglas.