Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Ryszard Kalisz

28 wrzesnia 2017. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Ryszard Kalisz.