Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Sebastian Kaleta, Mirosław Suchoń

30 kwietnia 2019. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Sebastian Kaleta i Mirosław Suchoń.