Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Tadeusz Płużański, Tomasz Walczak

29 listopada 2017. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Tadeusz Płużański i Tomasz Walczak.