Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Witold Bańka

13 marca 2017. Sukcesy polskich sportowców. Pieniądze na sport. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Minister Sportu i Turystyki, Witold Bańka.