Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Zbigniew Gryglas, Jerzy Meysztowicz

13 grudnia 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Zbigniew Gryglas i Jerzy Meysztowicz.