Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Zbigniew Gryglas, Tomasz Rzymkowski, Witold Zembaczyński

09 wrzesnia 2018. Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Zbigniew Gryglas, Tomasz Rzymkowski i Witold Zembaczyński.