Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Zbigniew Kuźmiuk

04 marca 2019. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Zbigniew Kuźmiuk.