Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Zbigniew Kuźmiuk

23 kwietnia 2019. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Zbigniew Kuźmiuk.