Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego - Zbigniew Kuźmiuk

14 maja 2019. Gościem Grzegorza Jankowskiego był Zbigniew Kuźmiuk.