Puszka Paradowskiej - Chamstwo w polityce

2 grudnia 2012. Wpływ sposobu ekspresji na sukces w polityce, pomysł karania za tzw. mowę nienawiści oraz kontrowesje wokół filmu "Pokłosie". Gośćmi Janiny Paradowskiej byli publicyści Tomasz Wróblewski, Jan Wróbel i Andrzej Jonas.