Puszka Paradowskiej - Koniec OFE?

8 września 2013. Rząd postanowił nie nacjonalizować otwartych funduszy emerytalnych oraz umożyć Obligacje Skarbu Państwa. Czy to oznacza koniec OFE? Finanse w kościele - fundusz kościelny czy odpis podatkowy? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Joanna Solska, Andrzej Jonas i Jan Wróbel