Puszka Paradowskiej - Kryzys koalicji

28 kwietnia 2013. Janusz Piechociński grozi odejściem z rządu. Pomysł powołania Ministerstwa Energetyki. Minister Jarosław Gowin - należy go odwołać? Gośćmi Aleksandry Kozery byli Łukasz Lipiński, Jan Wróbel i Jacek Rakowiecki.