Puszka Paradowskiej - Praca nad listami wyborczymi

26 lipca 2015. Czy powinna zostać stworzona komisja śledcza w sprawie SKOKów? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Wiesław Dębski, Andrzej Jonas i Andrzej Talaga.