Puszka Paradowskiej - Przemoc wobec kobiet

8 marca 2015. Czy prezydent powinien ratyfikować konwencję przeciwko przemocy wobec kobiet? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Andrzej Jonas, Roman Imielski i Łukasz Lipiński