Puszka Paradowskiej - Utrzymujemy pogotowie strajkowe

25 stycznia 2015. Czy obawiasz się strajku generalnego? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Aleksandra Pawlicka, Joanna Solska i Andrzej Jonas.