Puszka Paradowskiej - Wycieczki Adama Hofmana

9 listopada 2014. Czy PiS powinien usunąć ze swoich szeregów Adama Hofmana i jego kolegów? Gośćmi Janiny Paradowskiej byli Roman Imielski, Łukasz Lipiński i Andrzej Jonas.