Pytowy Janusz - Michał Niewęgłowski

19 marca 2017. Cel - człowiek. Medytacja na drodze rozwoju. Pogłębiony kurs medytacji. Wyjątkowy festiwal. Gościem Mikołaja Jaoka Janusza był Michał Niewęgłowski.