Pytowy Janusz - Robert Winnicki

11 listopada 2016. Bilet do polityki. Spuścizna po PRL. Polska przy okrągłym stole. Polityka zagraniczna po '89 roku. Gościem Mikołaja Jaoka Janusza był Robert Winnicki