Radiokomitet - Czesław Mozil

27 grudnia 2017. Gościem Macieja Mroczka i Jarosława Ważnego był Czesław Mozil.