Radiokomitet - Petru odszedł z Nowoczesnej

12 maja 2018. Program prowadzą Maciej Mroczek i Jarosław Ważny.