Radiokomitet - Swiernalis

08 kwietnia 2017. Gościem Macieja Mroczka i Jarosława Ważnego był Swiernalis.