Radiokomitet - Tadeusz Zwiefka

24 stycznia 2018. Gościem Macieja Mroczka i Jarosława Ważnego był Tadeusz Zwiefka.