REdAKCJA - Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Baczyński, Paweł Moskalewicz

31 marca 2019. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Agnieszka Wiśniewska, Mateusz Baczyński i Paweł Moskalewicz.