REdAKCJA - Aleksandra Pezda, Paweł Moskalewicz, Patryk Słowik

14 lipca 2019. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Aleksandra Pezda, Paweł Moskalewicz i Patryk Słowik.