REdAKCJA - Ewa Siedlecka, Janina Jankowska, Paweł Moskalewicz

02 grudnia 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Ewa Siedlecka, Janina Jankowska i Paweł Moskalewicz.