REdAKCJA - Paweł Moskalewicz, Radosław Gruca, Jakub Majmurek

17 lutego 2019. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Paweł Moskalewicz, Radosław Gruca i Jakub Majmurek.