REdAKCJA - prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Friszke

04 listopada 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Friszke.