REdAKCJA - Renata Kim, Paweł Moskalewicz, Rafał Woś

26 sierpnia 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Renata Kim, Paweł Moskalewicz i Rafał Woś.