Rozmowa dnia - Andrzej Zwara

15 września 2016. Spotkanie naczelnej rady adwokackiej. Wady małej ustawy reprywatyzacyjnej. Gościem Jacka Żakowskiego był Andrzej Zwara.