Rozmowa dnia - Anna Maria Żukowska, Joanna Augustynowska

19 czerwca 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego były Anna Maria Żukowska i Joanna Augustynowska.