Rozmowa dnia - Anna Maria Żukowska, Maciej Konieczny

14 grudnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Anna Maria Żukowska i Maciej Konieczny.