Rozmowa dnia - Anna Maria Żukowska, Marek Kossakowski

18 lutego 2019. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Anna Maria Żukowska i Marek Kossakowski.