Rozmowa dnia - Marcin Święcicki, Paweł Szramka

06 wrzesnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Marcin Święcicki i Paweł Szramka.