Rozmowa dnia - Mieczysław Kasprzak, Jerzy Kozłowski

24 wrzesnia 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Mieczysław Kasprzak i Jerzy Kozłowski.