Rozmowa dnia - prof. Grzegorz W. Kołodko

01 marca 2017. Trendy świata finansów. Giełdy obserwują Dolanda Trumpa. Ekonomia według Dolanda Trumpa. Europa coraz bardziej podzielona. Przyjęcie Euro polską racją stanu. Bardziej prawdopodobne jest to, że euro przetrwa, a nawet wyjdzie wzmocnione z tej sytuacji. Gościem Jacka Żakowskiego był prof. Grzegorz W. Kołodko.