Rozmowa dnia - prof. Jerzy Maria Nowak, Stanisław Ciosek

27 czerwca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli prof. Jerzy Maria Nowak i Stanisław Ciosek.