Rozmowa dnia - Waldemar Kuczyński

23 marca 2017. Początki wspólnoty europejskiej. UE oczami młodych Polaków. "Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, żeby wejść w strefę euro, jak w masło". Gościem Jacka Żakowskiego był Waldemar Kuczyński.