Rozmowa dnia - Włodzimierz Cimoszewicz

04 kwietnia 2017. Tryb wybierania sędziów. Konstytucja postkomunistyczna. Manifestacje 10 kwietnia. Należy uszanować prawo do manifestowania każdej ze stron. Gościem Jacka Żakowskiego był Włodzimierz Cimoszewicz.