Rozmowa dnia - Zbigniew Lazar

14 lipca 2016. Solidarnościowy spór o zasługi. Każdy władca mądry mądrością swoich doradców. Gościem Wiktora Batera był Zbigniew Lazar.