Salon Polityczny - Adam Szłapka, Marek Jakubiak

18 stycznia 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Adam Szłapka i Marek Jakubiak.