Salon Polityczny - Agnieszka Ścigaj, Czesław Mroczek, Krzysztof Mróz

02 listopada 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Agnieszka Ścigaj, Czesław Mroczek i Krzysztof Mróz.