Salon Polityczny - Agnieszka Ścigaj, Paulina Hennig-Kloska, Łukasz Schreiber

18 sierpnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Agnieszka Ścigaj, Paulina Hennig-Kloska oraz Łukasz Schreiber.