Salon Polityczny - Anna Białkowska, Joanna Schmidt i Michał Dworczyk

09 grudnia 2016. Wielkie demonstracje przed nami. Zakłucenia na manifestacji. Demonstracje 13 grudnia. Przyszłość Piotrowicza. Gośćmi Tomasza Grzelewskeigo byli Anna Białkowska, Joanna Schmidt i Michał Dworczyk